• Bize Ulaşın
    0537 364 0921
  • Bostancı / İstanbul

Truman

Harry S. Truman’ın hayatı, dramatik olaylarla dolu Amerikan hikayelerinin en büyüklerinden biridir. Tanınmış tarihçi David McCullough, bu sürükleyici biyografide sadece bu adamı -her zamankinden daha karmaşık, bilgili ve kararlı bir adam- yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda eşi görülmemiş zorluklarla karşılaşmak için cesurca yükseldiği çalkantılı zamanları da ele alıyor. On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar arasında yaşayan bir bağlantı görevi gören son başkan olan Truman’ın öyküsü, Missouri sınırının ham dünyasını, I. atom bombası atma, Stalin’le Potsdam’da yüzleşme, Kore’ye asker gönderme ve General MacArthur’u kovma kararları. McCullough, yeni keşfedilen arşiv materyallerinden ve Truman’ın kendi ailesi, arkadaşları ve Washington’daki meslektaşlarıyla yapılan kapsamlı röportajlardan yararlanarak, tarihimizin belki de en cesur başkanı olan görünüşte sıradan “Missouri’li adamın” derinden dokunaklı hikayesini anlatıyor.

Read More

Din Üzerine Antropolojik İncelemeler

Modern hayatın anlamı ve doğasını ortaya serme yolunda katkıda bulunmuş büyük düşünürlerin tümü -Hegel, Marx, Weber, Durkheim, Freud, Spencer, Tylor- dine asli ve sürekli bir ilgiyle yaklaşmışlardır. Onların çalışmalarının çoğu, dinin kökenini ve işlevii açıklamaya adanmıştır. Bu önemli, kapsamlı, akademik kaygılarla da yüklü, ama jargondan uzak ve rahat okunabilir eserinde, Brian Morris, söz konusu öncü düşünürlerle onları izleyen tanınmış pek çok sosyal bilimci ve kuramcının -Jung, Malinowski, Radcliffe-Brown, Eliade, Levi-Strauss, Evans-Pritchard, Douglas, Turner, Geertz, Godelier- dinsel fenomenlerle ilgili açıklamalarını değerlendirmeye ve tartışmaya açıyor. Aynı zamanda antropologlar tarafından dini anlama ve açıklama yolunda işlerlik kazandırılmış pek çok kuramsal stratejiyi; evrimci, işlevselci, sembolik, yorumcu, yapısalcı, psikolojik ve Marksist yaklaşımları da doyurucu biçimde açımlıyor.

Gizle

Read More

Akışkan Aşk – İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair

Bu eserin başkahramanı insan ilişkisidir. Başkişiler erkekler ve kadınlardır. Beyinlerinden ve kolayca kul-lanılıp atılabilir duygularından başka bir şeye gü-venmekten umutlarını kesmiş, ihtiyaç durumunda güvenebileceği yardımsever bir ele özlem duyan biz çağdaş insanlar… Yine de, “ilişkide olma” durumu, özellikle de “sürekli” ilişkide olma durumu onları te-reddüde düşürüyor. Bunun onlara yükümlülük da-yatmasından ve baskı uygulamasından çekiniyorlar, böyle bir şeye ne dayanabiliyorlar ne de hazır hisse-diyorlar kendilerini. Dahası, ilişki kurmak için ihtiyaç duydukları özgürlüğü ciddi biçimde sınırlandırabile-ceğini düşünüyorlar… Bu kitap akışkan modern dün-yamızda birlikte ve ayrı ayrı yaşamanın risk ve kay-gılarına adanmıştır.
İnsanlar arasındaki bağların kırılganlığına, güvensiz-lik duygusuna, modern çağın kışkırttığı çatışan arzu-lara ve aşkın kökten değişen doğasına dair günümü-zün en özgün düşünürlerinden Bauman’dan etkili bir deneme.

Read More

Türklüğe İhtida

Kıyametvârî bir “çağ dönümü” ikliminde, ancak en güçlülerin hayatta kalmaya imkânı ve hakkı olacağına inanıyorlardı. Devleti ve milleti yok olmaktan kurtarmak için, “hastalıklı uzuvları” kesip atmak, “mikropları” topyekûn temizlemek gerekliydi. Ve tabii milleti, milletin öncülerini bu gerekliliğin kesin inancıyla donatmak…

Osmanlı’nın son yıllarına ve “Yeni Türkiye”nin kuruluşuna damgasını vuran elitler kuşağının benimsediği Türk milliyetçiliği ideolojisinin ana hatları böyle tanımlanabilir. Bu ideolojinin biçimlenmesinde, Jön Türk öğrencilerin, 19. yüzyıl sonu/20. yüzyıl başında cazip bir öğretim merkezi olarak rağbet ettikleri İsviçre’deki etkinlikleri küçümsenemez bir rol oynamıştır. Cenevre Türk Yurdu, Türkçü akımın gelişmesinde önemli bir uğraktır. Başta Mahmut Esat Bozkurt olmak üzere İsviçre’de tahsil gören birçok “güzide”nin, Yeni Türkiye’de önemli yerlere gelmesi tesadüf değildir.

Hans-Lukas Kieser, etno-merkezci ve sosyal Darwinist Türk milliyetçiliğinin İsviçre sahnesindeki fikrî provalarını masaya yatırıyor. Ayrıca, bu milliyetçi öğrenci diasporasının, Lozan görüşmelerinde kamuoyunu etkilemekteki rolüne değiniyor. Son olarak, “İsviçre bağlantısı”nın erken Cumhuriyet döneminde de sürdüğüne dikkat çekiyor: Atatürk’ün tarih görüşünde, Cenevreli antropolog Pittard’ın etkisi vardı – ve Afet İnan da tahsil için Pittard’ın yanına gönderilmişti…

Read More

Arkaik ve Klasik Dönemde BATI ANADOLU

Geleneksel Klasik Arkeoloji tezlerinden, orjinal malzeme kullanmamak, çizim-katalog yapmamak vs. açısından farklılık gösteren bu çalışmada, arazi buguları, tanımlama ve tarihlemeden ziyade, antik metinlerde anlatılan olaylarla birlikte değerlendirme yoluna gidilerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Read More

İyi Yazmak Üzerine

Gerçekten temiz ve sıkı bir düzyazı yazma sanatının ipuçları ve daha fazlası… Yazmanın yolunu arayan tüm kuşaklar için kesinlikle bir kutsal kitap. -New York Times
Başarılı bir “yazma kılavuzu” olmanın ötesinde, kendi içerisinde de anlattığı tüm incelikleri barındıran; keyifli, bilgi dolu, kıymeti tartışmasız bir başyapıt. -San Francisco Chronicle
Yaşadığımız yüzyıl “yazmak için” bu denli iyi sunulan ve okunabilirliği herkese ulaşan bir rehbere daha sahip değil, uzun süre de yerini koruyacağı kesin. -Library Journal

Read More

Bitmeyen Proje

Parts Unlimited…
Başı bir türlü dertten kurtulamayan dev bir teknoloji şirketidir…
Bu şirkette işler hiç bitmez, önemli projeler bir türlü zamanında müşterilere sunulamaz…
Aksaklıklar, bitmek bilmeyen sorunlar her gün daha çetrefil bir hal alır…
Çok tanıdık geldi değil mi?
 
Nihayetinde ekip, arapsaçına dönen projeyi gözden geçirerek dört elle işe koyulur, ama bu sefer de onları ciddi bir zaman kısıtlaması beklemektedir.
 
İşyerindeki gerilimler, çözüme ulaşmak istenirken didik didik edilen sorunlar, ekip ruhunu yakalamaya çalışan insanlar ve azimle kotarılan bir işin insana verdiği tatmin duygusu…
 
Bilişim teknolojileri ve iş yaşamında başarıyı yakalamak üzerine yazılmış bu benzersiz hikâyede, hem  çalışma  dünyasındaki sorunlarla nasıl başa çıkılacağını görecek hem de sürükleyici bir roman ile siz de kendinizi hikâyenin bir kahramanı gibi hissedeceksiniz!
 
Kim demiş, iş yaşamına dair bir roman yazılmaz diye!
Parts Unlimited’a hoş geldiniz!
 
Bitmeyen Proje şu âna kadarki okuduğum en başarılı kitaplardan biri. Hayal ürünü bir şirketi konu alıyor olmasına rağmen kitapta karşılaşılan olaylar o kadar hayatın içinden ki, sektörde bulunan herkes kitapta kendinden bir parça bulacak. Bu kitabı kesinlikle alın, okuyun. Daha sonra da okuması için şirketinizdeki bir sonraki üst düzey yöneticiye verin.”

Read More

Sapere Aude – Düşünceden Duyguya

Şimdi, lütfen gözünüzü kapatın ve şunu düşünün; şu an yaşamınız sona erecek olsa, “Keşke…” ile başlayacağınız kaç cümle kurarsınız?

Aslında siz, kimsiniz? Neyi seversiniz? Nelerden hoşlanırsınız? Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz?

Kendinizi değerli hissetmek için gerçekten de mükemmel olmanız mı gerekiyor? Kimin kurallarına göre yaşıyorsunuz?

Ne yapmak sizi gerçekten mutlu ediyor? Hayat sizi tatmin ediyor mu?

Çekinmeden, korkmadan, derinliklerinizde duyduklarınıza cesaretle sahip çıkıyor musunuz?

Sapere Aude sihirli bir değnek ya da bir ders kitabı değil. Ancak kendinize yukarıdaki soruları sorduğunuzda psikoloji bilimini yaşam pratiğinizin içinde anlayarak daha da gerçekçi cevaplar verebilmenizi sağlayabilir. Sadece psikoloji severler için değil, duygularını düşünerek anlayabilmek isteyen herkes için…

“Bilmeye cesaret edin!”

Read More

Bilinçli Hipnoz

Bilinçli Hipnoz Derneği’nin kurucusu olan ve başkanlığını yürüten Ali Eşref Müezzinoğlu, Bilinçli Hipnoz adlı kitabında, hipnozun kadın hastalıklarından cerrahi müdahalelere, diş hekimliğinden çocuk hastalıklarına kadar tıbbın pek çok alanında kullanıldığını belirtiyor.

Diş hekimliğinde: Diş hekimi korkusunun giderilmesi, bulantının kontrol altına alınması, ağza yerleştirilen aparatlara hastanın alışması, ağrının giderilmesi ve dişçi koltuğu korkusunun giderilmesi için hipnozdan yararlanılıyor.

Kadın sağlığı: Gebelik korkusunu yenmede, gebelikte oluşan bulantı ve kusmaları gidermede, düşük yapma korkusunu yenmede ve ağrısız ve narkozsuz bir normal doğum gerçekleştirmede hipnoz kullanılıyor. Bilinçli Hipnoz ayrıca, doğumdan sonra kadınların eski bedenlerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını da sağlıyor.

Read More

Good Business – Liderlik Akış ve Anlam Yaratma

İnsanların hakiki tatmine ulaşmasını hedefleyen bilinç halini keşfederek “Akış” kavramını yaratan; Tony Blair, Bill Clinton gibi liderlere, Super Bowl şampiyonu Jimmy Johnson’a ilham veren pozitif psikolojinin en önde gelen ismi Mihaly Csikszentmihaly, Good Business’da iş dünyasındaki tatminin yollarını anlatıyor.

Csikszentmihalyi, iş dünyasının liderlerine akışı nasıl destekleyeceklerini ve ruhsal enerjilerini çalışanların, müşterilerin ve hatta kendilerinin mutluluğunu artırmada nasıl kullanacaklarını gösteriyor. Bir faaliyete kendini tam olarak verebilme kapasitesi olan “akış” tanımını kullanarak, çalışanların içlerindeki cevheri ortaya çıkarmayı ürün ve karlılığın önüne koyan bir iş yerinin şemasını çiziyor.

Read More