• Bize Ulaşın
    0537 364 0921
  • Bostancı / İstanbul

Bir Yaşamın Dağları

“Dağ, bana kendime ve yaptıklarıma karşı hile yapmamayı, dürüst olmayı öğretti. Dağcılık belli bir şekilde uygulandığı zaman, bazen de oldukça acımasız olmakla birlikte, hiç şüphesiz ki katı bir okuldur. Fakat bir yandan da gündelik yaşamda pek rastlanmayacak kadar sevecendir. Dolayısıyla insanların dünyasında bu ilkeleri bir şekilde değiştirirsem, ister istemez çelişkili bir duruma düşerim… Bu farklılıkları uzlaştırmak gerçekten de zordur. Burada bilinci güçlendirmenin ve ne olmak istediğini seçmenin önemi ortaya çıkıyor. Ve de bir kez bir yön seçildiğinde, diğer yönlere kışkırtan eğilimlere teslim olmamak son derece güçlü olmayı gerektiriyor.”

Read More

The Illustrated Encyclopedia of Musical Instruments

Resimli Müzik Aletleri Ansiklopedisi..

Açıkça düzenlenmiş olan kitabın yapısı, tartışılan enstrümanların her birinin tarihi, sembolizmi, yapısı ve çalma tekniği hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Resimli Müzik Aletleri Ansiklopedisi, her profesyonel müzisyen ve ilgili amatörler için vazgeçilmez bir başvuru eseridir.

Read More

Sevişen Beyin

Sevişen Beyin, insan zihninin nasıl ve neden evrildiğiyle ilgili şu ana kadar yapılmış en ikna edici ve radikal açıklamayı sunuyor. Evrim teorisi şimdiye dek zekayı beyin büyüklüğünün bir ürünü olarak ele aldı. Ama psikolog Geoffrey Miller bu kitabında zekanın, tıpkı tavus kuşunun kuyruğu gibi, kur yapmak ve eş bulmak için evrimleştiğini ve bunun da insan doğasını şekillendirdiğini ileri sürüyor.

Bazı özelliklerimizin özellikle çekici olmasının sebebi, bunların potansiyel bir eşin uyum yeteneğine (fitness) işaret etmesidir. Miller’a göre hem erkekler hem de kadınlar uyum yeteneklerini sergileyebilmek için çeşitli pratikler geliştirmiştir. Güzel hikayeler anlatma, şiir, sanat, müzik, spor, dans, mizah, nezaket, liderlik gibi pratikler ve özellikler hep bu sergileme çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Miller bu kışkırtıcı tezini savunmak için psikoloji, ekonomi, tarih, popüler kültür ve Darwin’in seksüel seçilim teorisinden kanıtlar sunuyor.

Read More

Ve Sonra Hiç Kalmadı

“O sıralarda, yani bundan üç ila beş yüz yıl önce daha iyi başka diyarlar olabileceğini düşünen her aile, her grup, her inanç sahibi ya da her klik yıldız yollarına düştü. Tedirginler, hırslılar, halinden hoşnut olmayanlar, garip kişiler, topluma uyum sağlayamayanlar, kıpır kıpır kurtlu kaşarlar ve sadece meraklı turşucular: düzinelerle, yüzlerle, binlerle gürül gürül gittiler.”

Read More

Exposure Treatments for Anxiety Disorders

Anksiyete Bozuklukları İçin Maruz Kalma Tedavileri, hızla genişleyen anksiyete bozuklukları alanındaki en son araştırmaları bir araya getirdiği ve kanıtlanmış davranışçı terapi tekniklerinin metodolojisinin günümüz ruh sağlığı profesyonellerinin karşılaştığı çeşitli durumlara nasıl doğru bir şekilde uygulanacağını aydınlattığı için benzersiz bir kitaptır. . Bununla birlikte, son 10 yılda bilişsel terapi, anksiyete bozukluklarının tedavisinde davranışçı terapiye bir alternatif olarak artan ilgi görmüştür. Ancak uygulayıcılar arasında kabul görmesine rağmen, bilişsel terapi henüz davranışçı terapinin halihazırda sağlayabileceği faydaların üzerinde önemli faydalar gösterememiştir. Yukarıda belirtilenlerin ışığında, pek çok pratisyenin yönetilen bakım paradigmaları ve daralan sağlık sigortası kapsamından hissettiği baskıyla birleştiğinde, bu kitap daha fazla eylem netliği, hesap verebilirlik ve nihayetinde olumlu müşteri sonucu sağlayan memnuniyetle karşılanacak bir kaynak olacaktır. Her bölüm, pratisyen hekimin kaygı bozukluğu olan danışanla çalışırken bu kitabı bir rehber olarak kullanmaktan çekinmeyeceği kadar, kaygı bozukluklarının değerlendirilmesi, formülasyonu ve teşhisi ve tedavisindeki önemli yönleri ele almak için tasarlanmıştır.

Read More

Dünya Tarihi 

William H. McNeill’in 1967’deki ilk baskısından sonra tarihin akışını 1999’a dek getirdiği baskısından, yapıtı 2. baskısından Türkçeye kazandıran Alâeddin Şenel tarafından yeniden çevrildi; 15. baskıda ise Türkçesi gözden geçirildi.

Dünya Tarihi, öğrenciler ve akademisyenler kadar genel okuyuculara da seslenmektedir.

Yapıt, insanlığın ekonomik, toplumsal, düşünsel evriminde uygar toplumlar kadar yerleşik çiftçi ve göçebe çoban toplulukların, Batı kadar Batı dışındaki kültürlerin katkılarını da vurgulamaktadır.

Dünyanın belli başlı coğrafyalarında tarihin dönüm noktası oluşturan kilometre taşlarında üretim teknolojilerinin yanı sıra savaş teknolojilerinin etkilerini, uygarlıklararası etkileşimle dünya çapında kurulan ve bozulan dengeleri, hegemonyaları ve barbar topluluklar ile uygar toplumların kapışmalarını izlemektedir.

Dünya tarihini -okunabilir kalınlıkta- tek bir cilde sığdırmasıyla ün kazanan bu yapıt, üç kronoloji tablosu, kırk bir haritası, insanın kültürel gelişmesini sanat yapıtlarında izleme olanağı veren yetmiş beş fotoğrafıyla, farklı kuramlara dayanan inanılmaz zenginlikte ve çeşitlilikte kaynak yapıtlar listeleriyle gerçek bir genel kültür hazinesidir. McNeill’in, tarih anlayışlarını ve kendi tarihi anlayışında oluşan değişikliği anlatan, bu Türkçe çeviriye alınan 1994 tarihli “Dünya Tarihinin Değişen Biçimi” yazısı ile Alâeddin Şenel’in kitaptan derlediği “Kronoloji” ekleri yapıtın kaynak ve başvuru niteliğini artırmaktadır.

Read More

835 Satır – Nazım Hikmet

Nâzım Hikmet’in deneysel şiirlerinin bulunduğu 835 Satır Latin harfleriyle yayımlanan ilk kitabıdır. 1929 yılında yayımlanır yayımlanmaz büyük ilgi görür. 3000 adet basılan kitabın ikinci baskısı da çok geçmeden yapılır. 1929-30 yıllarında Türkiye’deki okuma yazma oranının %20’yi bulmadığı düşünülürse bu büyük bir başarıdır. Nurullah Ataç şairi ilk övenler arasındadır.

Read More

Bir Kültür Savaşçısı Dr. Osman Şevki Uludağ

Yaprakları sararmış eski bir günlük ortaya çıkıveriyor. Günlüğü bulan İrem Ela Yıldızeli, sahibi ise Dr. Osman Şevki Uludağ… İrem’in büyükdedesi. Babaannenin evinden çıkan günlüğün devamı geliyor. Tozlu kutular, notalar, tarihin sayfaları arasında kaybolmuş yazılar, dergiler, fotoğraflar, pek çok mesele için yazılmış mektuplar…
Sonra hepsinin arasından musıki ile ilgili kısımlarının bir araya gelişiyle ortaya çıkan bir kitap…
Diliyle ve imlasıyla o zamana ait.

Zaman, Cumhuriyetin ilk yılları… Musiki adamı, yazar, siyaset adamı, tıp doktoru, tıp tarihçisi Dr. Osman Şevki Uludağ dönemin en hararetli tartışmalarını başlatıyor. Temelinde, musikimizi kendi kültürümüzü koruyarak, medeniyet dediğimiz şeyin üst sınırlarına çıkarmak…

“Bilinmelidir ki medeniyetin de milliyeti vardır. Millî olmıyan bir medeniyet milletin malı değildir. Kökü bizde olmayan musiki de bizim musikimiz olamaz. O, yeniden yeremeğe ve yeni meyveler vermeğe müsaiddir. Hattâ buna hasret kalmıştır.”

Dr. Osman Şevki Uludağ

Read More

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Çalgılar

Sultan IV. Murad’ın, Bağdat seferine gitmeden önce 1638’de yapılmasını emrettiği esnaf geçit töreninde musikiciler esnafı da bulunur. Kendisi de bir musikici olan Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinin 1. Cildinde, Çalgı-yapımcılar (Esnâf-ı kâr-ı…., Hünerkâr-ı…, Kâr-ı…) Çalgıcılar (Esnâf-ı sâzendegân, Sâzendei…, Sâzendegân-ı…) ve çalgılarını az veya çok ayrıntıları ile betimler. Bu çalgılar üzerine ilk çalışmayı yapan H. G. Farmer, bunu Seyahatnâme’nin von Hammer tarafından yapılan İngilizce çevirisine dayanarak gerçekleştirir. Bu eser daha önce tarafımızdan Türkçe’ye çevrilmişti. Seyahatnâme’nin yeni çeviri yazımlarının ortaya çıkması üzerine yaptığımız metin karşılaştırmalı bir çalışma neticesi olarak bu kitap oluştu. Bu kitap şunları içerir: von Hammer ve Farmer’in orijinal metinleri ve çevirileri; Seyahatnâme’nin değişik metinleri (Ahmed Cevdet yayını, Özergin çalışması, Gökyay, Dankoff ve diğerleri yayını). Bu çalışmada, bunlara ek olarak, birçok açıklamalar ve düzeltiler yapılmaktadır.

Read More

Örselenmiş Cinsellik

Cinselliğe yeni bir bakış: Örselenmiş Cinsellik! Çocukluğunuzda yaşadığnız, cinsellikle doğrudan ilgisi olmayan olaylar bugünkü cinsel yaşamınızı nasıl etkiliyor? Bu kitap şaşırtıcı egzersizlerle cinsel yaşamınızın her noktasına ışık tutuyor. Psikolog ve terapistlerin cinsellik konusunda danışanlarına önerdiği, herkesin yararlanması gereken önemli bir kaynak

Read More