Sevgililerin ve başkanların astrologlara danışmasını sağlayan ne? Mars’tan ve Venüs’ten olanlar niçin birbirlerinin doğum haritalarına bakıyorlar? Kova Burcu Çağı’ndaki insanlar niçin Nostradamus’un kehanetlerini dikkate alıyorlar? Niçin milyonlarca insan her gün horoskoplarına bakıyorlar?

Peter Marshall bütün bu sorulara ve daha fazlasına yanıt vermek için dünyanın dört bir yanında, astrolojinin binlerce yıldır uygulandığı ülkelerde “Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa’da” bir araştırmaya çıkıyor. Büyük astroloji nehrinde ilerlerken uygulama yapan astrologlarla tanışıyor ve astrolojinin farklı kolları, suları ve kaynaklarını inceliyor. Bu yolda, astrolojinin temel inanışlarını açığa vuruyor ve çoğu kez oldukça gizemli ve karmaşık bir bilim gibi görünen temel teknikleri aydınlatıyor.