Modern şiirin en önemli öncülerinden biri olan Arthur Rimbaud (1854-1891) kurulu düzenin din ve ahlak kurallarına şiddetle karşı çıkan, tarih duygusu ve sezgisiyle geleceğin karmaşasını çarpıcı bir dille haber veren bir şair. Benimsenmiş değerlere duyduğu tiksintinin yoğunluğu, kural tanımaz ilişkilerinin yarattığı skandallar ve şiiri ve dokuz ya da yirmi yaşında bırakması daha sonra Arabistan ve Habeşistan ‘da silah ve esir ticareti yapması onun tam bir efsane kahramanı olmasına yol açmıştır. Burada “Cehennemde Bir Mevsim” ve “IIIuminations” kitaplarından İlhan Berk”in seçip çevirdiği şiirler kendini tanımak için belki de herkesten çok çaba harcamış bir şairin şaşırtıcı içtenliğini dile getiren belgeler olarak değerlendirilmelidir.